Priser


 

Prisene vil variere i forhold til bruk av tid og tilleggstjenester.

 

Manuellterapeut med avtale, i hht. gjeldende Helfos takster. (link til takster 2018-2019)

Førstegangs konsultasjon:  undersøkelse og konsultasjons takst totalt                          fra     kr  470

Videre konsultasjoner/behandlinger 30- 40 - 60 min                                                                            kr 290- 350 -470


Avbestilling av time senere enn 24 timer før avtalt tid, må dekkes i sin helhet.( Dvs trygderefusjon og pasient egenandel).


Fra 2017  må alle betale pasientegenandel ( unntak barn under 16 år og pasienter med godkjent yrkesskade)


Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1. januar 2017. Pasientene slipper nå å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

 

Et tillegg per gang      kr  40 - 65  kr

Inkluderer: Treningsprogram,  bruk av treningsfasiliteter, forbruksmateriell ( benkepapir, tape, nåler, hygiene,)

administrasjons tillegg.


Ekspedisjons gebyr for faktura  kr 50  og ekstra journaler og rapporter  etter takst.


Tilleggstjenester:

ultralyd    undersøkelse muskel skjelett                                                                     kr    600

Injeksjoner   ultralyd veiledet                                                                                          kr     950

Kalkskylling       ultralyd veiledet                                                                                    kr  1250

needling av sener       ultralyd veiledet                                                                        kr     950

Hyaloronsyre i store ledd 3 ml                                                                                        kr  2150

Hyaloronsyre i små ledd 1 ml                                                                                           kr  1350

PRP- Platerik plasma injeskjon   per inj.                                                                     kr  2900

PRP- platerlik plasma injeksjon for sene ruptur                                                   kr   6500AS Mercor  avd . Sandvika Manuellterapi, org nummer; 921628757