Injeksjoner

Manuellterapeuter som har gjennomgått opplæring i injeksjoner, har kunnskap og teknikker til å foreta de vanligste injeksjonene i muskel-skjelett apparatet. Medikamentene foreskrives av samarbeidende lege. Medikamentene som benyttes er vanligvis kortison type Kenacort. Dette blandes som oftest ut med sterilt fysiologisk saltvann, eller med lokalbedøvelse som Xylocain. Injeksjonene gjøres  ultralydveiledet. Det bidrar til sikrere treff med medikamentet og bedre effekt.  Tilbyr også PRP- platerik  plasma - og Hyaloronsyreinjeksjoner.  Se mer informasjon om PRP/ACP i video under.
Typiske tilstander der injeksjon kan være et nyttig tiltak.


  • "Frozen shoulder"- kapsulitt                                                                    kortison injeksjon
  • Artritter- leddinflammasjon                                                                    tapping av ledd, kortison injeksjon,
  • Tendinose-slitasje i sene                                                                            PRP- platerik plasma, needling av sene med lokalbedøvelse
  • Sene rupturer                                                                                                   PRP-platerrik plasma injeksjon
  • Bursitt- inflammasjon i slimpose                                                           kortison og xylokain injeksjon
  • Karpaltunnelsyndrom- nerveirritasjon i håndledd.                   kortison injeksjon
  • Kalk i senevev-                                                                                                 kalkskylling med lokalbedøvelse                                                                           
  • Atrose i større og mindre ledd                                                               Hyaloronsyre evt. kortison injeksjon

                                                                                                                             PRP-platerik plasma injeksjonAlle injeksjoner følges opp med kontroller og adekvat opptrening og rehabiliering.

AS Mercor  avd . Sandvika Manuellterapi, org nummer; 921628757